Mời anh em thưởng thức trận gà của Bá Ngôn. Cuộc chiến đặc sắc nhất trong ngày 3/7

Trận xổ 100 của Bá Ngôn